שיחין

מתוך עמוד ענן

קפיצה אל: ניווט, חיפוש
1016735 540454699336212 2124145521 n.jpg

   171 מ'

תקציר

חורבה ללא שם במקור, המזוהה כיום במחקר ברמת ודאות גבוהה עם שיחין הקדומה - עיירה יהודית מרכזית, הנזכרת עשרות פעמים בכתבי חז"ל וכן אצל יוספוס. ככל הנראה חדלה להתקיים במאה השנייה. נודעת במקורות בעיקר בשל תעשיית הקדרות שהתקיימה בה, לה נמצאו שרידים מרשימים בשטח האתר. כמו כן, נודעה בשל חכמיה, ובהם נחמיה איש שיחין ובן סימאי. נזכרת גם רבות במדרשי חז"ל. באתר זה בוצעה חפירת ניסיון בקיץ 2013. בגבעה הרבה בורות מים, גתות ומבנים. בחדשות ארכאולוגיות יוני 2017 דווח על מציאת בית יוצר לנרות חרס ובו תבניות אבן מעוטרות לנרות חרס ומטמון מטבעות, באופן המתאים לתיאור שבמקורות, וכן אותרו שרידי בית כנסת, לרבות דלת אבן מרשימה. העיירה שיחין, שזוהתה כאן, נזכרת לראשונה על ידי יוסף בן מתתיהו בשם "אסוכיס", כעיירה הסמוכה לציפורי. העיירה הייתה ידועה כאמור בתעשיית הקדרות שבה - "רבי יוסי אומר אף כלי כפר שיחין וכלי כפר חנניה אין דרכן להשתבר" (ירושלמי שבת ומקבילות בתוספתא ובבבלי). אזכורים נוספים: "שלש עיירות היה קטמוס (ספר המסים) שלהן עולה לירושלים בעגלה (מפאת כבדו), כבול ושיחין ומגדול צבעייא, ושלשתן חרבו. כבול מפני המחלוקת, שיחין מפני כשפים" (ירושלמי, תענית ד, וכן במדרש איכה רבה); "העיד נחמיה איש שיחין את רבי עקיבה" (ירושלמי סוטה פ"ב ה"ה); "נחמיא איש שיחין פגע ביה ירושלמי" (ירושלמי פאה פ"ח ה"ח, ומקבילה בירושלמי שקלים פ"ה ה"ד). כמו כן נזכר נחמיה איש שיחין במדרש בראשית רבה (י"ב, ה'). כן מובא במקורות סיפור מעשה על שריפה שפרצה במקום בשבת - "מעשה שנפלה דליקה בחצרו של יוסף בן סימאי בשיחין ובאו אנשי קצטרה של צפורי לכבותה ולא הניחן" (תוספתא, שבת יד, ומקבילות בירושלמי ובבבלי). בנוסף, נזכרת בשל יבוליה המשובחים - "מעשה בשיחין בקלח של חרדל שהיו בו שלושה בדים ונפשח אחד מהם וסיככו בו סוכת יוצרים וחבוטוהו ומצאו בו תשעה קבים חרדל" (מדרש ספרי דברים, האזינו, לב, ומקבילות בירושלמי, פאה פ"ז ה"ג ובבבלי כתובות קי"א ע"ב). כמו כן נזכר בה מעשה נסי על בארה של מרים - "מעשה בשיחין באחד סומא שירד למים לטבל, נזדמנה לו בארה של מרים וטבל ונתרפא" (במדבר רבה, יח, כ"ב). מעניין כי כפר נוסף בשם שיחין, שכנראה אינו שיחין מהמקורות, קיים עד היום בדרום לבנון, מצפון לראש הנקרה. ראו קישור: http://israel.agrisupportonline.com/news/csv/csvread.pl?show=4153&mytemplate=tp2#.Uf_6qpCanyk.facebook

הרחבה

סינגל ריש לקיש עובר במרכז הגבעה.

סיווג: אתר ארכיאולוגי
נגישות:
מקור:זית גלילי, אסף י-ם, ליאו
תאריך עדכון: 5/31/2020 13:57:41

קישורים חיצוניים

}

כלים אישיים
גרסאות שפה
מרחבי שם
פעולות
ניווט
תיבת כלים